Inaugural Yunta OPM (on the new range) Results

Match 9 - Aggregate - Grand Aggregate

Place Last Name Preferred Name Club State Info Score
Target Rifle - A
1 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA V 295.25
2 Atkinson Rhyder Wallaroo SA 290.26
3 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA V 289.22
4 Collins Peter Balaklava SA V 286.21
5 Breeding Warren Yunta SA V 285.20
6 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA 285.20
7 Purtill Michael Whyalla SA 282.25
8 Thomas Steven Maitland SA 282.19
9 Rasheed Nick Yunta SA 282.19
10 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA V 276.21
11 Trigg Terry Central Australia NT V SV 276.12
Target Rifle - B
1 Casey Michael Port Augusta SA 286.15
2 Klopp Greg Maitland SA 285.19
3 Wakefield Lynton Maitland SA 283.17
4 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA V SV 280.15
5 McDonald David Murray Bridge SA V 279.22
6 Hucks Allen Yunta SA V 278.17
7 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA 277.16
8 McKnight Les Whyalla SA V 273.16
9 Merritt Donald West Broken Hill NSW 269.12
10 Flavel Malcolm Whyalla SA V 268.16
Target Rifle - C
1 Wilkes Leonard Port Pirie SA 268.8
2 Podger Bradley Port Augusta SA U 262.13
3 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA V 250.14
4 Flynn Don Woomera SA V 247.10
5 Hucks Travis Yunta SA 245.9
F Standard - A
1 Walters Stephen Port Augusta SA 345.22
2 Hill Malcolm Port Pirie SA V 339.21
3 Wilkes Trevor Port Pirie SA 337.26
4 Freebairn James Balaklava SA V SV 334.13
5 Brewer Terry West Broken Hill NSW V SV 324.12
6 Stirling Ralph Port Augusta SA V SV 307.14
F Standard - B
1 Tucker Chris Maitland SA 327.10
2 Gillis Bill Maitland SA V 321.12
3 Perry Raymond No Club SA U J T 312.13
4 Harris Chris Broken Hill NSW 308.8
5 Casley Peter Murray Bridge SA V SV 305.8
6 Tugwell Tony West Broken Hill NSW V 305.6
7 Steel Richard Yunta SA V 302.13
8 Hanford Gary West Broken Hill NSW V 300.4
9 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA V 297.6
10 Cox Dennis Wallaroo SA V 293.5
F Open - FO
1 Francis Roger Maitland SA 338.18
2 Davies Graham Kapunda SA V SV 314.11

Match 8 - Aggregate - 2nd Day Aggregate

Place Last Name Preferred Name Club State Info Score
Target Rifle - A
1 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA V 148.15
2 Thomas Steven Maitland SA 146.10
3 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA V 145.12
4 Purtill Michael Whyalla SA 144.15
5 Breeding Warren Yunta SA V 144.15
6 Rasheed Nick Yunta SA 144.12
7 Atkinson Rhyder Wallaroo SA 144.11
8 Collins Peter Balaklava SA V 143.14
9 Trigg Terry Central Australia NT V SV 142.9
10 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA 141.11
11 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA V 141.10
Target Rifle - B
1 Klopp Greg Maitland SA 146.13
2 Casey Michael Port Augusta SA 142.11
3 McDonald David Murray Bridge SA V 140.12
4 Wakefield Lynton Maitland SA 140.8
5 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA V SV 139.5
6 Hucks Allen Yunta SA V 137.10
7 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA 136.7
8 Merritt Donald West Broken Hill NSW 132.7
9 McKnight Les Whyalla SA V 131.8
10 Flavel Malcolm Whyalla SA V 131.6
Target Rifle - C
1 Podger Bradley Port Augusta SA U 140.11
2 Wilkes Leonard Port Pirie SA 136.4
3 Hucks Travis Yunta SA 119.5
4 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA V 117.6
5 Flynn Don Woomera SA V 116.4
F Standard - A
1 Walters Stephen Port Augusta SA 172.10
2 Freebairn James Balaklava SA V SV 169.6
3 Hill Malcolm Port Pirie SA V 168.10
4 Wilkes Trevor Port Pirie SA 162.6
5 Brewer Terry West Broken Hill NSW V SV 157.5
6 Stirling Ralph Port Augusta SA V SV 148.8
F Standard - B
1 Gillis Bill Maitland SA V 167.10
2 Tucker Chris Maitland SA 162.6
3 Tugwell Tony West Broken Hill NSW V 162.4
4 Harris Chris Broken Hill NSW 159.6
5 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA V 159.4
6 Perry Raymond No Club SA U J T 157.6
7 Steel Richard Yunta SA V 153.6
8 Casley Peter Murray Bridge SA V SV 153.4
9 Hanford Gary West Broken Hill NSW V 152.1
10 Cox Dennis Wallaroo SA V 144.2
F Open - FO
1 Francis Roger Maitland SA 167.6
2 Davies Graham Kapunda SA V SV 156.4

Match 7 - 700 Meters Again

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA 5554V55VV5 V 49.3
2 Purtill Michael Whyalla SA VV4V5V4VV5 48.6
3 Atkinson Rhyder Wallaroo SA 554VV5VVV4 48.5
4 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA VVVVV55454 48.5
5 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA 55VV355V5V V 48.4
6 Rasheed Nick Yunta SA 55VV544VV5 48.4
7 Trigg Terry Central Australia NT 44V4VV5555 V SV 47.3
8 Thomas Steven Maitland SA V355555554 47.1
9 Breeding Warren Yunta SA 5V4V3V45VV V 46.5
10 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA V355V35V55 V 46.3
11 Collins Peter Balaklava SA VV345544V5 V 45.3
Target Rifle - B
1 Klopp Greg Maitland SA 55VVVV5554 49.4
2 McDonald David Murray Bridge SA 5V555444V5 V 47.2
3 Wakefield Lynton Maitland SA 554V554V45 47.2
4 Hucks Allen Yunta SA VV44V4VVV4 V 46.6
5 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA 5555445544 V SV 46.0
6 Casey Michael Port Augusta SA 4V455V5543 45.2
7 Merritt Donald West Broken Hill NSW 55V45342V5 43.2
8 Flavel Malcolm Whyalla SA V345V54444 V 43.2
9 McKnight Les Whyalla SA 1345V554V5 V 42.2
10 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA 5355554243 41.0
Target Rifle - C
1 Podger Bradley Port Augusta SA 5VV55V4VV5 U 49.5
2 Wilkes Leonard Port Pirie SA VV44455455 46.2
3 Hucks Travis Yunta SA V4533554V5 44.2
4 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA 335V4553VV V 43.3
5 Flynn Don Woomera SA V05V045245 V 35.2
F Standard - A
1 Walters Stephen Port Augusta SA XXX6XX6665 59.5
2 Brewer Terry West Broken Hill NSW XXX6556665 V SV 57.3
3 Hill Malcolm Port Pirie SA 6XXX654555 V 54.3
4 Wilkes Trevor Port Pirie SA X3654X6X56 53.3
5 Freebairn James Balaklava SA 65X4565466 V SV 53.1
6 Stirling Ralph Port Augusta SA 6X534556X3 V SV 49.2
F Standard - B
1 Tugwell Tony West Broken Hill NSW X666665565 V 57.1
2 Gillis Bill Maitland SA 6X555656XX V 56.3
3 Harris Chris Broken Hill NSW 6565656655 55.0
4 Tucker Chris Maitland SA 555X55X665 54.2
5 Casley Peter Murray Bridge SA 6556655555 V SV 53.0
6 Hanford Gary West Broken Hill NSW 6555655555 V 52.0
7 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA 55X6543656 V 51.1
8 Cox Dennis Wallaroo SA 3X66565554 V 51.1
9 Steel Richard Yunta SA X5XX564245 V 49.3
10 Perry Raymond No Club SA X3444X5654 U J T 47.2
F Open - FO
1 Francis Roger Maitland SA 6666665X56 58.1
2 Davies Graham Kapunda SA 66655X6X45 V SV 55.2

Match 6 - 2nd 700 Meters

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 Collins Peter Balaklava SA 55VV5VV5V5 V 50.5
2 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA V5555V5VV5 V 50.4
3 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA 55V55VVV55 V 50.4
4 Rasheed Nick Yunta SA 54V5V555VV 49.4
5 Thomas Steven Maitland SA 554V5VV555 49.3
6 Purtill Michael Whyalla SA 4V5V4555VV 48.4
7 Atkinson Rhyder Wallaroo SA V535V5555V 48.3
8 Breeding Warren Yunta SA 55V5V4V455 V 48.3
9 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA 55445V5V3V V 46.3
10 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA 5V453545V5 46.2
11 Trigg Terry Central Australia NT 45445VV554 V SV 46.2
Target Rifle - B
1 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA 555V555VV5 V SV 50.3
2 Casey Michael Port Augusta SA 55VV55V44V 48.4
3 Klopp Greg Maitland SA V5V54V4555 48.3
4 Pryde Bill Spalding SA V5555554V4 V SV 48.2
5 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA 555VV445V4 47.3
6 Wakefield Lynton Maitland SA 55544V545V 47.2
7 McKnight Les Whyalla SA 555545V5V3 V 47.2
8 Hucks Allen Yunta SA 5555V3V445 V 46.2
9 Merritt Donald West Broken Hill NSW V34545454V 44.2
10 McDonald David Murray Bridge SA 5V4V543355 V 44.2
11 Flavel Malcolm Whyalla SA 35444V4353 V 40.1
Target Rifle - C
1 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA V544555V4V V 47.3
2 Podger Bradley Port Augusta SA 5VV5V45435 U 46.3
3 Wilkes Leonard Port Pirie SA 4445434555 43.0
4 Flynn Don Woomera SA V244342345 V 36.1
5 Hucks Travis Yunta SA 3423V45322 33.1
F Standard - A
1 Hill Malcolm Port Pirie SA XXX566X66X V 59.5
2 Freebairn James Balaklava SA 66X5666X56 V SV 58.2
3 Walters Stephen Port Augusta SA XX55566X6X 57.4
4 Stirling Ralph Port Augusta SA XXX6X65456 V SV 56.4
5 Wilkes Trevor Port Pirie SA 6XX5645556 54.2
6 Brewer Terry West Broken Hill NSW 66X5555505 V SV 48.1
F Standard - B
1 Tucker Chris Maitland SA X655X56566 56.2
2 Tugwell Tony West Broken Hill NSW X565X5X565 V 55.3
3 Casley Peter Murray Bridge SA 55X55X55X6 V SV 54.3
4 Gillis Bill Maitland SA 65455XXX65 V 54.3
5 Perry Raymond No Club SA XX65556555 U J T 54.2
6 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA 6655555X65 V 54.1
7 Steel Richard Yunta SA X665X45455 V 52.2
8 Hanford Gary West Broken Hill NSW 6X45555644 V 50.1
9 Harris Chris Broken Hill NSW 6554X54544 48.1
10 Cox Dennis Wallaroo SA 0246664453 V 40.0
F Open - FO
1 Davies Graham Kapunda SA 666X656555 V SV 56.1
2 Francis Roger Maitland SA 5565XX6553 52.2

Match 5 - 1st 700 Meters

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 Breeding Warren Yunta SA VV5VVV5V5V V 50.7
2 Thomas Steven Maitland SA VV55V5VV5V 50.6
3 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA 5V4VVVVVVV V 49.8
4 Trigg Terry Central Australia NT V5V5555VV4 V SV 49.4
5 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA 555VVV55V4 V 49.4
6 Collins Peter Balaklava SA 54VVV5V4VV V 48.6
7 Purtill Michael Whyalla SA V4V54VVV55 48.5
8 Atkinson Rhyder Wallaroo SA 45V554V55V 48.3
9 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA V5V44V545V 47.4
10 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA V4VV554V45 V 47.4
11 Rasheed Nick Yunta SA VVV45V5445 47.4
Target Rifle - B
1 McDonald David Murray Bridge SA VVVVV5VVV4 V 49.8
2 Klopp Greg Maitland SA 5VV4VV5VV5 49.6
3 Casey Michael Port Augusta SA VV55VVV455 49.5
4 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA VV5455V54V 48.4
5 Flavel Malcolm Whyalla SA 4455V5V5V5 V 48.3
6 Wakefield Lynton Maitland SA 5V45525VVV 46.4
7 Merritt Donald West Broken Hill NSW V3V544545V 45.3
8 Hucks Allen Yunta SA V345555V44 V 45.2
9 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA 5553343VV5 V SV 43.2
10 McKnight Les Whyalla SA 42V25VVV45 V 42.4
11 Pryde Bill Spalding SA 4V55445433 V SV 42.1
Target Rifle - C
1 Wilkes Leonard Port Pirie SA 444V55V555 47.2
2 Podger Bradley Port Augusta SA V45V55V533 U 45.3
3 Flynn Don Woomera SA 5543545V45 V 45.1
4 Hucks Travis Yunta SA 4443454V4V 42.2
5 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA 0020354355 V 27.0
F Standard - A
1 Freebairn James Balaklava SA 66X566X5X6 V SV 58.3
2 Walters Stephen Port Augusta SA 665665556X 56.1
3 Hill Malcolm Port Pirie SA 655X56655X V 55.2
4 Wilkes Trevor Port Pirie SA X664664566 55.1
5 Brewer Terry West Broken Hill NSW 656455X465 V SV 52.1
6 Stirling Ralph Port Augusta SA 12XX653554 V SV 43.2
F Standard - B
1 Gillis Bill Maitland SA 565XX566XX V 57.4
2 Harris Chris Broken Hill NSW 5X6X645XXX 56.5
3 Perry Raymond No Club SA 665X4665X6 U J T 56.2
4 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA 64565X5X65 V 54.2
5 Cox Dennis Wallaroo SA 54X6555656 V 53.1
6 Tucker Chris Maitland SA X6X5465644 52.2
7 Steel Richard Yunta SA 555X646555 V 52.1
8 Tugwell Tony West Broken Hill NSW 6445654565 V 50.0
9 Hanford Gary West Broken Hill NSW 5555456555 V 50.0
10 Casley Peter Murray Bridge SA 45556X5055 V SV 46.1
F Open - FO
1 Francis Roger Maitland SA X5X6565X66 57.3
2 Davies Graham Kapunda SA 244545X555 V SV 45.1

Match 4 - Aggregate - Day One Aggregate

Place Last Name Preferred Name Club State Info Score
Target Rifle - A
1 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA V 147.10
2 Atkinson Rhyder Wallaroo SA 146.15
3 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA V 144.10
4 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA 144.9
5 Collins Peter Balaklava SA V 143.7
6 Breeding Warren Yunta SA V 141.5
7 Purtill Michael Whyalla SA 138.10
8 Rasheed Nick Yunta SA 138.7
9 Thomas Steven Maitland SA 136.9
10 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA V 135.11
11 Trigg Terry Central Australia NT V SV 134.3
Target Rifle - B
1 Casey Michael Port Augusta SA 144.4
2 Wakefield Lynton Maitland SA 143.9
3 McKnight Les Whyalla SA V 142.8
4 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA V SV 141.10
5 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA 141.9
6 Hucks Allen Yunta SA V 141.7
7 McDonald David Murray Bridge SA V 139.10
8 Klopp Greg Maitland SA 139.6
9 Flavel Malcolm Whyalla SA V 137.10
10 Merritt Donald West Broken Hill NSW 137.5
11 Pryde Bill Spalding SA V SV 128.2
Target Rifle - C
1 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA V 133.8
2 Wilkes Leonard Port Pirie SA 132.4
3 Flynn Don Woomera SA V 131.6
4 Hucks Travis Yunta SA 126.4
5 Podger Bradley Port Augusta SA U 122.2
F Standard - A
1 Wilkes Trevor Port Pirie SA 175.20
2 Walters Stephen Port Augusta SA 173.12
3 Hill Malcolm Port Pirie SA V 171.11
4 Brewer Terry West Broken Hill NSW V SV 167.7
5 Freebairn James Balaklava SA V SV 165.7
6 Stirling Ralph Port Augusta SA V SV 159.6
F Standard - B
1 Tucker Chris Maitland SA 165.4
2 Perry Raymond No Club SA U J T 155.7
3 Gillis Bill Maitland SA V 154.2
4 Casley Peter Murray Bridge SA V SV 152.4
5 Steel Richard Yunta SA V 149.7
6 Cox Dennis Wallaroo SA V 149.3
7 Harris Chris Broken Hill NSW 149.2
8 Hanford Gary West Broken Hill NSW V 148.3
9 Chance Nick Port Augusta SA PP 144.0
10 Tugwell Tony West Broken Hill NSW V 143.2
11 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA V 138.2
F Open - FO
1 Francis Roger Maitland SA 171.12
2 Richichi Domenic Wallaroo 166.9
3 Davies Graham Kapunda SA V SV 158.7

Match 3 - 600 Meters

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA 5V555555V4 V 49.2
2 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA 4555V5VV45 48.3
3 Atkinson Rhyder Wallaroo SA 5V544V4V5V 47.4
4 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA V4VV54V554 V 47.4
5 Breeding Warren Yunta SA 45555V454V V 47.2
6 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA VV4445VV4V V 46.5
7 Trigg Terry Central Australia NT 5V544445V5 V SV 46.2
8 Collins Peter Balaklava SA 5554455V44 V 46.1
9 Purtill Michael Whyalla SA 4VV4V44534 43.3
10 Rasheed Nick Yunta SA V435553535 43.1
11 Thomas Steven Maitland SA 4054455545 41.0
Target Rifle - B
1 Wakefield Lynton Maitland SA 45455555VV 48.2
2 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA 5555VV4545 V SV 48.2
3 Casey Michael Port Augusta SA 5544555555 48.0
4 Hucks Allen Yunta SA 5544455VV5 V 47.2
5 Klopp Greg Maitland SA 5544VV4V4V 46.4
6 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA V45V544VV4 46.4
7 Merritt Donald West Broken Hill NSW 445V4VV554 46.3
8 McKnight Les Whyalla SA V454554V45 V 46.2
9 Flavel Malcolm Whyalla SA 55V4444V54 V 45.2
10 McDonald David Murray Bridge SA VV45544V43 V 44.3
11 Pryde Bill Spalding SA 4454544345 V SV 42.0
Target Rifle - C
1 Flynn Don Woomera SA 54544VV4V4 V 45.3
2 Wilkes Leonard Port Pirie SA V455353445 43.1
3 Podger Bradley Port Augusta SA 4445433555 U 42.0
4 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA 5V454521V4 V 40.2
5 Hucks Travis Yunta SA 4443322515 33.0
F Standard - A
1 Walters Stephen Port Augusta SA 4XX66X6X66 58.4
2 Wilkes Trevor Port Pirie SA 55X4X6XXXX 56.6
3 Hill Malcolm Port Pirie SA X6X6X44665 V 55.3
4 Freebairn James Balaklava SA X556XX5565 V SV 55.3
5 Brewer Terry West Broken Hill NSW 54566X5664 V SV 53.1
6 Stirling Ralph Port Augusta SA 5456455546 V SV 49.0
F Standard - B
1 Tucker Chris Maitland SA X556656566 56.1
2 Perry Raymond No Club SA 56XX565456 U J T 54.2
3 Steel Richard Yunta SA 64464556XX V 52.2
4 Cox Dennis Wallaroo SA 6X445X4656 V 52.2
5 Casley Peter Murray Bridge SA 544X66X544 V SV 50.2
6 Tugwell Tony West Broken Hill NSW 5456355565 V 49.0
7 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA 4554565555 V 49.0
8 Hanford Gary West Broken Hill NSW 6546X44553 V 48.1
9 Harris Chris Broken Hill NSW 65655305X6 47.1
10 Gillis Bill Maitland SA 5544445555 V 46.0
11 Chance Nick Port Augusta SA 4644454455 PP 45.0
F Open - FO
1 Francis Roger Maitland SA X556564565 53.1
2 Richichi Domenic Wallaroo 6X56554565 53.1
3 Davies Graham Kapunda SA X545655555 V SV 51.1

Match 2 - 500 Meters

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 Atkinson Rhyder Wallaroo SA 55V5V4V5VV 49.5
2 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA 5545VVV55V V 49.4
3 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA 554555V5V5 V 49.2
4 Rasheed Nick Yunta SA 555V4555V5 49.2
5 Thomas Steven Maitland SA V445V555VV 48.4
6 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA 55V4V545V5 48.3
7 Collins Peter Balaklava SA 5554V455V5 V 48.2
8 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA 4554V55555 V 48.1
9 Breeding Warren Yunta SA 54V5544V55 V 47.2
10 Purtill Michael Whyalla SA 5V5V4445V4 46.3
11 Trigg Terry Central Australia NT 444V355545 V SV 44.1
Target Rifle - B
1 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA V55V55V54V V SV 49.4
2 McKnight Les Whyalla SA 5V55V454VV V 48.4
3 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA 554V455VV5 48.3
4 Casey Michael Port Augusta SA 55445V5555 48.1
5 Hucks Allen Yunta SA 554V4VV54V V 47.4
6 Wakefield Lynton Maitland SA 55554445VV 47.2
7 McDonald David Murray Bridge SA 4454554VVV V 46.3
8 Klopp Greg Maitland SA 5V54V44455 46.2
9 Flavel Malcolm Whyalla SA V5454544V4 V 45.2
10 Merritt Donald West Broken Hill NSW 4544V54554 45.1
11 Pryde Bill Spalding SA 544444434V V SV 41.1
Target Rifle - C
1 Wilkes Leonard Port Pirie SA V555545554 48.1
2 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA 5V2555V4V5 V 46.3
3 Hucks Travis Yunta SA V5445545V4 46.2
4 Flynn Don Woomera SA 5V544445V4 V 45.2
5 Podger Bradley Port Augusta SA 5540344V55 U 40.1
F Standard - A
1 Wilkes Trevor Port Pirie SA 6X6XX6XXXX 60.7
2 Walters Stephen Port Augusta SA 5XX556X66X 57.4
3 Hill Malcolm Port Pirie SA 566XX65665 V 57.2
4 Brewer Terry West Broken Hill NSW X6X5X46655 V SV 55.3
5 Freebairn James Balaklava SA 66X5546565 V SV 54.1
6 Stirling Ralph Port Augusta SA 5556X66444 V SV 51.1
F Standard - B
1 Casley Peter Murray Bridge SA X545X66665 V SV 55.2
2 Tucker Chris Maitland SA 666555565X 55.1
3 Hanford Gary West Broken Hill NSW 64XX554656 V 53.2
4 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA 65X554X655 V 53.2
5 Steel Richard Yunta SA 4446XX6556 V 52.2
6 Cox Dennis Wallaroo SA 446656X554 V 51.1
7 Gillis Bill Maitland SA 6554456565 V 51.0
8 Chance Nick Port Augusta SA 4443466665 PP 48.0
9 Perry Raymond No Club SA 46X6X5440X U J T 47.3
10 Harris Chris Broken Hill NSW 4355455X55 47.1
11 Tugwell Tony West Broken Hill NSW 444446464X V 46.1
F Open - FO
1 Francis Roger Maitland SA 6X566XXXX5 58.5
2 Richichi Domenic Wallaroo XX665565X6 57.3
3 Davies Graham Kapunda SA 64X65X565X V SV 55.3

Match 1 - 300 Meters

Place Last Name Preferred Name Club State Shots Info Score
Target Rifle - A
1 Bradshaw Philip Cyclists & Torrens Valley SA VVVVVVV555 V 50.7
2 Atkinson Rhyder Wallaroo SA 5V5VVV5V5V 50.6
3 Collins Peter Balaklava SA 54V5VV555V V 49.4
4 Purtill Michael Whyalla SA V55V5VV554 49.4
5 Noll Bluey (Ian) Whyalla SA 555V54VV4V V 48.4
6 Naismith Bill Yanyarrie/Orroroo SA 545455V5VV 48.3
7 Thomas Steven Maitland SA V5VVV4V445 47.5
8 Breeding Warren Yunta SA 43555555V5 V 47.1
9 Rasheed Nick Yunta SA 5VV44V44V5 46.4
10 Trigg Terry Central Australia NT 5445445544 V SV 44.0
11 Gale Paul Cyclists & Torrens Valley SA 4V455V4404 V 40.2
Target Rifle - B
1 McDonald David Murray Bridge SA VV4V5555V5 V 49.4
2 Wakefield Lynton Maitland SA VV44V5V55V 48.5
3 Casey Michael Port Augusta SA 5545VV554V 48.3
4 McKnight Les Whyalla SA 5V5555454V V 48.2
5 Flavel Malcolm Whyalla SA V4VV5VV44V V 47.6
6 McDermott Chris Cyclists & Torrens Valley SA 5555V4V454 47.2
7 Hucks Allen Yunta SA 555555444V V 47.1
8 Klopp Greg Maitland SA 4554545555 47.0
9 Merritt Donald West Broken Hill NSW 55544V4545 46.1
10 Pryde Bill Spalding SA 554444455V V SV 45.1
11 Harrison Harro (Gordon) Murray Bridge SA 5V4VV55V05 V SV 44.4
Target Rifle - C
1 Green Chris Cyclists & Torrens Valley SA 5V55345VV5 V 47.3
2 Hucks Travis Yunta SA 5544V5455V 47.2
3 Wilkes Leonard Port Pirie SA 4434354VV4 41.2
4 Flynn Don Woomera SA 225445V545 V 41.1
5 Podger Bradley Port Augusta SA 4454424V44 U 40.1
F Standard - A
1 Wilkes Trevor Port Pirie SA XXXX6XXX56 59.7
2 Hill Malcolm Port Pirie SA XXXXX566X6 V 59.6
3 Stirling Ralph Port Augusta SA 6XX5X66XX6 V SV 59.5
4 Brewer Terry West Broken Hill NSW 66X6566XX6 V SV 59.3
5 Walters Stephen Port Augusta SA 6X65656XXX 58.4
6 Freebairn James Balaklava SA 65555X6X6X V SV 56.3
F Standard - B
1 Gillis Bill Maitland SA 6X56566X56 V 57.2
2 Harris Chris Broken Hill NSW 5656546666 55.0
3 Tucker Chris Maitland SA 56665455XX 54.2
4 Perry Raymond No Club SA 34X66X6566 U J T 54.2
5 Chance Nick Port Augusta SA 6555655644 PP 51.0
6 Tugwell Tony West Broken Hill NSW 4X64655543 V 48.1
7 Casley Peter Murray Bridge SA 2455454666 V SV 47.0
8 Hanford Gary West Broken Hill NSW 5654446454 V 47.0
9 Cox Dennis Wallaroo SA 6644644255 V 46.0
10 Steel Richard Yunta SA X404455X5X V 45.3
11 Green Tony Cyclists & Torrens Valley SA 1145444445 V 36.0
F Open - FO
1 Francis Roger Maitland SA X6X6XX6XX6 60.6
2 Richichi Domenic Wallaroo XX5X65X5X5 56.5
3 Davies Graham Kapunda SA 45445XX6X6 V SV 52.3